Bus Tickets in Vietnam

No.

ITINERARY Bus Point Time Public Status

Bus Quality

1 Hanoi – Ninh Binh Hotels in Old Quarter 8.15AM 13 Daily Seating Bus
2 Ninh Binh – Hanoi Duc Tuan 1 Restaurant, Tam Coc 15.00-15.30PM 13 Daily Seating Bus
3 Hue – Hoian 38 Chu Van Van 7.30AM

13.00PM

13 Daily Seating Bus
4 Hoian – Hue 587 Hai Ba Trung 8.00AM

13.30PM

13 Daily Seating Bus
 

5

Hue  -Danang 38 Chu Van An 7.30AM

13.00PM

13 Daily Seating Bus
 

6

Danang – Hue No. 16, 3/2 street 09.15AM

14.30PM

13 Daily Seating Bus
7 Hue – Dong Hoi 25C Tran Cao Van 17.00PM 22 Daily Sleeping Bus
8 Dong Hoi – Hanoi 165 Ly Thuong Kiet, Dong Hoi 20.30PM 22 Daily Sleeping Bus
9 Hoian – Nha Trang 587 Hai Ba Trung 17.00PM 22 Daily Sleeping Bus
10 Nha Trang – Dalat 130 Hung Vuong   15 Daily Seating Bus
11 Dalat – Mui Ne 22 Bui Thi Xuan 7.30AM

13.30PM

15 Daily Seating Bus
12 Mui Ne – Saigon 144 Nguyen Dinh Chieu 7.30AM

13.00PM

15 Daily Seating Bus
13 Hanoi – Sapa 12 Ly Thai To 13.30PM

21.30PM

15 Daily Sleeping Bus

 

14 Sapa – Hanoi 558 Dien Bien Phu street, Sapa 7.30AM

21.30PM

15 Daily Sleeping Bus
15 Hanoi – Hue 64 Tran Nhat Duat 17.30PM 33 Daily Sleeping Bus
16 Hue – Hanoi 38 Chu Van An 17.00PM 33 Daily Sleeping Bus
17 Ninh Binh – Hue 55 Truong Han Sieu 20.00PM 28 Daily Sleeping Bus
18 Hue – Ninh Binh 38 Chu Van An 17.00PM 28 Daily Sleeping Bus
19 Dong Hoi – Ninh Binh 165 Ly Thuong Kiet 21.00PM 28 Daily Sleeping Bus
18 Ninh Binh – Dong Hoi 55 Truong Han Sieu 20.00PM 28 Daily Sleeping Bus
19 Saigon – Dalat 246-248 De Tham 8.30AM

22.00PM

28 Daily

(6 hours)

Sleeping Bus
20 Dalat – Saigon 22 Bui Thi Xuan 08.00AM

14.30PM

21.30PM

28 Daily

(6 hours)

Sleeping Bus

Seating & Sleeping

Sleeping

21 Saigon – Mui Ne 246-248 De Tham 7.00AM

2.00PM

21.00PM

15 Daily

(5 hours)

Sleeping

Seating

Sleeping

22 Saigon – Nha Trang 246-248 De Tham 7.00AM

21.00PM

28 Daily

(10 hours)

Sleeping
23 Nha Trang – Saigon 130 Hung Vuong 7.15PM

20.00PM

28 Daily

(10 hours)

Sleeping
24 Nha Trang – Mui Ne 130 Hung Vuong 7.15AM

20.00PM

15

20

Daily

(5 hours)

Sleeping
25 Mui Ne – Nha Trang 130 Hung Vuong 13.00PM

23.59PM

15

20

Daily

(5 hours)

Sleeping
26 Hanoi – Ha  Giang 26 Lo Su 06.30AM

 

 

20

Daily

6 hours

 

Sleeping Bus

27 Ha Giang – Hanoi 55 Minh Khai 21.00PM 20 Daily Sleeping Bus

Liên hệ đặt vé:

Văn phòng giao dịch: 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 08 662 13468/ Hotline: 0973 385 888

Email: etgvietnam@gmail.com

Website: thuexere.vn/ etgvietnam.com

Bài viết liên quan
Recommended
Trong tiếng Hàn Quốc, chữ 봄 (mùa xuân) có nguồn…