Tạm ngừng tổ chức lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-5: Từ ngày 12-6-2023 đến hết ngày 14-8-2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023.

Trong thời gian tu bổ, công trình Lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15-8-2023.

Bài viết liên quan
Recommended
Những vườn mận ở Mộc Châu Sơn La đang vào…